Gebruik repository

Via deze service is het mogelijk om de repository te benaderen. Via verschillende manieren is het mogelijk om items op te vragen/in te zien. De mogelijkheden worden hieronder beschreven per niveau. In het algemeen gelden de volgende mogelijkheden.

Bij bepaalde area's wordt gebruik gemaakt van subarea's. Bijvoorbeeld heeft officiele publicaties staatscourant en jaartal als subarea: "/officielepublicaties/stcrt/2015/stcrt-2015-123". De mogelijkheid bestaat om een directory gezipt geretourneerd te krijgen. Achter het request wordt dan de toevoeging ?format=zip gedaan, voorbeeld https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/1840/0000448441/?format=zip.

Per niveau is beschreven welke format-mogelijkheden er zijn.

(Sub)area-niveau

Uitleg
Geef de naam van de area op om een uitleg te krijgen van het gebruik van de service.
Request
/[area]
Voorbeeld
https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/
Response
Deze uitleg plus de listing van de area met alle eventuele subarea's of alle works

Work-niveau

Uitleg
Geef de naam van de area op om een uitleg te krijgen van het gebruik van de service.
Request
/[area]/[subarea]/[work]/
Voorbeeld
https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/1840/0000448441/
Response
Listing van de work met alle expressions
Format mogelijkheden
xml: niveau in xml formaat. html: niveau in html formaat. zip: zip-bestand van de gevraagde work inclusief alle subdirectories en bestanden.

Expression-niveau

Uitleg
Geef de naam van de area op om een uitleg te krijgen van het gebruik van de service.
Request
/[area]/[work]/[expression]
Voorbeeld
https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/1840/0000448441/1/
Response
Listing van de expression met alle manifestations
Format mogelijkheden
xml: niveau in xml formaat. html: niveau in html formaat. zip: zip-bestand van de gevraagde expression inclusief alle subdirectories en bestanden.

Manifestation-niveau

Uitleg
Geef de naam van de area, een work, een expression en een manifestation op om de inhoud op dit niveau te verkrijgen.
Request
/[area]/[work]/[expression]/[manifestation]
Voorbeeld
https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/1840/0000448441/1/pdf/
Response
Listing van de manifestation met alle items
Format mogelijkheden
xml: niveau in xml formaat. html: niveau in html formaat. zip: zip-bestand van de gevraagde manifestation.

Item-niveau

Uitleg
Geef de naam van een specifiek item om de item te downloaden of weer te geven.
Request
/[area]/[work]/[expression]/[manifestation]/[item]
Voorbeeld
https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/1840/0000448441/1/pdf/SGD_1840_0000002.pdf
Response
Het gevraagde [item]
Format mogelijkheden
Het output format van het gevraagde item. Er is geen mogelijkheid om een format op te geven.